50+ Tongue Twisters in Kannada (ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು)

Tongue Twisters in Kannada Language

ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ. 

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಎಡವುವ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು (tongue twisters in kannada language) ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನೀವು ಮೋಜಿನ ಭಾಷಾ ಸವಾಲನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ (tongue twister in kannada collection)!

ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು | Tongue Twisters in Kannada

 

ತೆರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿಮರಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು.

 

ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ, ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ. 

 

ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ.

 

ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ.

 

ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಮರಿಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ.

 

ಅರಳಿಮರದಲ್ಲೆರಡರಣೆಗಳುರುಳಿದವು.

 

ಎರಡೆರಡೆಮ್ಮೆ ಮರದಡಿ ನಿಂತು ಕರದಾದ ಹುಲ್ಲು ಕರಕರ ತಿಂದ್ವು.

 

ಕೆಸ್ತೂರು ರಸ್ತ್ರೇಲಿ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗರಾಯ್ರು ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ಏಟ್ತಿಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿಸತ್ತಬಿದ್ದ್ರೂ.

 

ತೆಂಕಣ ತೋಟದ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲಿ ಮೇಲೇಳೋಲೆ ಕೆಳಗೇಳೋಲೆ.

 

ಮೈಸೂರಿನ ಮುದುಕ, ಮುದುಕನ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ, ತಮ್ಮನ ಮಗಳು, ಮಗಳ ನಾಯಿ ನಾಯಿಯ ಬಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿತು.

 

ಆಲದಮರದ ಬುಡ ತಳಿರೊಡೆದೆರೆಡೆಲೆಯಾಯ್ತು.

 

ರೈಲು ಲಾರಿ, ಲಾರಿ ರೈಲು.

 

ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ.

 

ಜಂಬಗಿ ತೂಕಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗೆ ತಂದಾನ.

 

ಅವಳರಳಳೆದ ಕೊಳಗದಲಿ ಇವಳರಳಳೆದಳು.

 

ಕುಂಟರಣೆ ಕುರುಡರಣೆ ಕೊಡದೊಳಗೆ ಎರಡರಣೆ ಉರುಡಿ ಪರಡಿ ತಿಂಬರಣೆ.

 

ಕೆಂಪು ಲೋರಿ ಕಪ್ಪು ಲೋರಿ.

 

ಅನು ಸಿರಿಮನೆ ಅಪ್ಪ ಸುಬ್ಬು ಸಿರಿಮನೆ ಸುಬ್ಬು ಸಿರಿಮನೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಪುಷ್ಪ ಸಿರಿಮನೆ.

 

ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳೆ ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ.

 

ಕಲುಷಿತವಲ್ಲದ ಕಷಾಯವು ವಿಷವೆಂದೆನಿಸಿದರೂ ವಿಷಮಶೀತ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಷಾಯವಾಗಿದೆ.

 

ಎತ್ತೆರಡೆ ಮ್ಮೆ ಡಾಮೆರ ಡಾಡೆರಡು ಆಡಿನ ಮರಿಯೆರಡು.

 

ಅರಳಿಮರದಡರಿನೆಡೆಯಲ್ಲೆರಡೆರಡರಣೆಗಳುರುಳಾಡುತ್ತಿವೆ.

 

ರೆಡ್‌ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ.

 

ಅರಗಿಣಿ ಮರಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮರೆಯಲಿ ಕರಿಗರಿಗೆದರಿಸಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯುಲಿಯಿತು.

 

ಲೋರಿ ರಾಲಿ.

 

ಬಸಮ್ಮನ ಹೊಸ ಮನೆಯಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಗಸೆಗಸೆ ಪಾಯಸದ ಸುವಾಸನೆ.

 

ಕಡಲ ಒಡಲ ಮಡಿಲ ಗುಡಿಲ ಬಡಿದ ಸಿಡಿಲ ಕಿಡಿಯನು.

 

ಪಂಕಜಳ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಅಂಬುಜಳ ಮನೆ ಅಂಬುಜಳ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಪಂಕಜಳ ಮನೆ.

 

ಬಂಕಾಪುರದ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ, ಕೆಂಪಾಪುರದ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ.

 

ಉತ್ತುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಪತ್ತೆ, ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಪತ್ತೆ.

 

ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಿಂಬೇಕಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಯ ಕೈ ಸೇರಿ ನಿಂಬೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆದಂತೆ.

 

ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಯಲ್ಲೊವ್ ಲಾರಿ. 

 

ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ. ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕ.

 

ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿನಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿಪುಕ್ಕ ಹೆಗ್ಗಿಮುಕ್ಕ ರಾಗಿನಕ್ಕು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಟಕರಕಟಕಟ. ಪಕ್ಕ ತಲೆ ಚಿಕ್ಕ ತಲೆ ಪಕ್ಕದಲೆ ಸುತ್ತುತಲೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಮೂಡುತಲೆ ಕೊಕ್ಕರೆದ ಕುಕ್ಕುಟ.

 

ನಾವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನಾಳಿಗೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು (short and funny tongue twisters in kannada) ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಲಿಗೆ ಸುರುಳಿಗಳು ಕೇವಲ ಪದಗಳ ಆಟಗಳಲ್ಲ; ಅವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ತಮಾಷೆಯ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. 

ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಯನ್ನು (tongue twister in kannada) ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Frequently Asked Questions (FAQs)

ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು ಎಂದರೇನು?

ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ಸುರುಳಿಗಳು ಎಂದರೆ ಪದಗಳ ಆಟ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಸವಾಲುಗಳ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಯ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪದಗಳನ್ನು ಎಡವಿಬಿಡದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. 

ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು?

ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು ಮಾತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ನಾನ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

All content on this blog is copyrighted and copying is not allowed without permission from the author.