100+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

Best Sri Krishna Quotes in Kannada

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಪೂಜ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಳವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಸಮಗ್ರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ (sri krishna quotes in kannada) ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶದವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 

ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

Best Sri Krishna Quotes in Kannada | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ದಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಧರ್ಮದಿಂದ ಬದುಕುವವರನ್ನು ಧರ್ಮವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ.

 

ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮುಗಿಸು ಪ್ರತಿ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. – ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ 

 

ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡು..

 

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಸೋಲಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರ, ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪಾದನೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ದೈವಭಕ್ತಿ – ಇವುಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಬಲಹೀನನನ್ನು ಬಲವಂತ ಹೊಡೆದರೆ ಆ ಬಲವಂತನನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ” – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬು.! 

ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಂಬು.! 

ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪುವ ರೀತಿ ನಂಬು.! 

ಹಾಗಿದ್ದಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ..!! – ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

“ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ; ಆ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವಿರುವದಿಲ್ಲ , ಬೇರೆಯವರ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

“ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಗೆಳೆತನ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಗಳಿಸಬಹುದು” – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ ; ನಾನು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರಲಿ , ನಾನು ಮಾತ್ರನೇ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ.

 

Lord Krishna Quotes in Kannada

ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಬೆಳಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ! ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ‌

 

ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಥಳ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಜಾಗ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಕೆಟ್ಟತನ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ, ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ | 

ಮಾ ಕರ್ಮಫಲ ಹೇತುರ್ಭುರ್ಮಾತೇ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ|| 

ಕರ್ಮಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿದೆ, ಫಲ ಬಯಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

 

ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿದ್ದರೆ ಗೆದ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ.

 

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜನನವೂ ಇಲ್ಲ,ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಶ್ವರ,ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು..!! – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾನು ಅವತರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಧರ್ಮದಿಂದ ಸುಖವಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಧರ್ಮವೇ ಸುಖವಾಗಿದೆ. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

“ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಸುನಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಬಾ” ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು… ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಗುರಿ ಇರದ ದಾರಿ। ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಯಕ। ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ। ಎಷ್ಟೇ ಸವೆಸಿದರು ಸೋಲುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದ… ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ…

 

ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವೇಷ ಹಾಕಿದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ ಅವರವರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. 

 

ಗಳಿಸಿದ ಧನ ಚಿರವಲ್ಲ. ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಏರಿದ ಅಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮಗಳೂ ಸಕಲವೂ ನಶ್ವರ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ಮೆರೆದ ಔದಾರ್ಯ. ಆನಂದಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳ ಮಾಧುರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

 

ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾದರು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಆ ಭಗವಂತನದೇ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಬದುಕುವವರನ್ನು ಧರ್ಮವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ..

 

ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಾ, ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ-ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ-ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ-ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ-ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲಾ.  -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ  

 

ವಾದ ಮಾಡಿ ದೂರ ಹೋದವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಅಪವಾದ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಬಾರದು.

 

ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸಬಹುದು.

 

ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ದೆ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸದಿರಿ.

 

ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ.

 

ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ; ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಜೀವನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

 

ಯೋಗಿಯು ತಪಸ್ವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ಅನುಭವಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿಯಾಗು.

 

ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವವರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವವರು, ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

 

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆಸೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

 

ಈ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಾರಾಚೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂತೋಷವು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

 

ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ.

 

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಚಂಚಲರಾಗದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದ ಆತ್ಮವು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತನು.

 

ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆಗಳು ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶಕಾರಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು.

 

ಬದಲಾವಣೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಡವರಾಗಬಹುದು.

 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲೇರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೆಳಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಶತ್ರು.

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

 

Shree Krishna Thoughts in Kannada

ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ, ಯಾರು ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ.

 

ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಕು.

 

ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಬೇರೆಯವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಲು ಎಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.

 

ಜೀವನದ ನಿರಾಶೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂಬ ರೋಗಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಔಷದಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಧನ, ಯವ್ವನ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಈ ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತಿ.

 

ದುರ್ಜನರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು. ಬೇರೆಯವರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಚತುರರು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೋಗಲಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬುದ್ದಿವಂತರು. ಆದರೆ ಪರರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮೌನಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

 

ತಾಳ್ಮೆಯು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

 

ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಧರ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. 

 

ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಗ್ದರನ್ನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರನ್ನೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

 

ಒಬ್ಬರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಾಳ್ಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಋತುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

 

ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

 

ಧರ್ಮದ ಸರಳ ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮವು ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. 

 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ತಿಳಿಯುವಿಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಂತರಂಗದ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಆಗಾಗ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉರಿದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವಾಗಬಹುದು.

 

ಪ್ರೀತಿಯು ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಶ್ರುಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು.

 

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನವರನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಅನ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡುವನೊ ಅದೇ ದಿನವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳಿನಂತೆ. ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 

 

ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಗುತ್ತುನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಇರುವೆಯ ಗೂದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ.

 

ಹೂವಿನ ಮಾಕೆಯ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ಹಾಗೆ ಗುಣವಂತನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

 

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ದಾಸನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಣದ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗೌರವವಾಗಲಿ, ಕೀಳರಿಮೆಯಾಗಲಿ ಅದು ಹಣವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

 

ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರು. ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ನಗುತ್ತಲೇ ಇರು.ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಡ. ನಟನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಯಕಾರಿಯೆಂದು ನೀ ಮರೆಯಲೇ ಬೇಡ.

 

ಪ್ರೀತಿ ಗಾಳಿಯಂತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

 

ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ, ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ, ಸರಳತೆಯ ಮೀರಿ ತೋರಿಕೆಯ ಬದುಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

 

ದೇಹವೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ. ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಕೃಷಿ. ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಪುಂಯ್ಗಳು ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ. ಅವನು ಬಿತ್ಥಿದ್ದನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. 

 

ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಟರಾದವರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗಡಸು. ಹಲವು ವೇಳೆ ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ಮೃಧು.

 

ಕೆಟ್ಟವರು ಆಡಿದ ಗರ್ವದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರ ದೊದ್ದ್ತನವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರತ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಮೆರೆದವರೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಾಗಲೇ ಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು.

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರನು.

 

ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು.

 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೋಪವನ್ನು ತರ್ಕದಿಂದ ಭಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾನದ ಮೂಲಕ ದುರಾಶೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ.

 

ಕರುಣೆಯೆಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ. ಕಿವುಡನು ಕೇಳಬಹುದಾದ, ಕುರುಡನು ಕಾಣಬಹುದಾದ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಬೆಳೆಯೋಣ.

 

ಎದುರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ವಿಷ್ಯ ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆಯಂತೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.

 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಇರುವ ಜನರ ಚಿಂತೆ. ಸಮಯವೇ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನೆಂದು.

 

ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೂಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.

 

Radha Krishna Quotes in Kannada

 

ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ದಿಹಿ.

 

ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ದೇಹಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಯಾರೂ ಕಷ್ಟದ ಕಾರಣ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು.

 

ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅನುಕರಿಸಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ.

 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆನಂದವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಮೃತದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷದಂತೆ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದು ತೀರ ಸಹಜ. ಮಗು ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರರ್ಥ ಮಗು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಡಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ ಸಮಯಯು ಬಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಾಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.

 

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ.

 

ಸಂತೋಷವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.

 

ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು.

 

ಸಂತೋಷದ ಕೀಲಿಯು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿತ್ರ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು.

 

ನೀವು ಯಾಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತೀರಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲರು? ಆತ್ಮವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಶಾಂತತೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಮೌನ, ​​ಸ್ವಯಂ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ: ಇವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಿಸ್ತುಗಳು.

 

ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

 

ಕೋಪದಿಂದ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಮಯವಾದಾಗ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ತರ್ಕವು ನಾಶವಾದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.

 

ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯು ಮರವನ್ನು ಬೂದಿಯಾಗಿಸುವಂತೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬೂದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 

Shree Krishna Quotes Kannada Images

ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ 100+ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ನುಡಿಗಳು (krishna thoughts in kannada) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ದಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. 

ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು (sri krishna quotes in kannada) ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. 

ಜೀವನದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತೆಯೇ, ಅವನ ಬೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ.

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
All content on this blog is copyrighted and copying is not allowed without permission from the author.